Pennun koulutus

Koiranpennun elämän tulisi olla parhaimmillaan kuin onnellisen pikkulapsen elämää: rakastavassa ilmapiirissä tapahtuvaa, toimintaa ja samalla normaalielämään kuuluvien toimintasääntöjen oppimista. Koiran opetuksessa pentu- ja junioriaikana tehdyt virheet vaativat paljon aikaa jos niitä aletaan korjata vasta sen aikuistuttua ja käytöksen vakiinnuttua.

Pentuaikana luodaan koiralle luottamus omistajaansa viisaana, johdonmukaisena ja oikeudenmukaisena johtajana. Kehittyvälle pennulle on tärkeää oppia toimimaan rauhallisesti erilaisissa tilanteissa ja myös oppia omistajan ja perheen elämässä noudatettavat vakiosäännöt.

Pennun päivätoimintoihin tulee kuulua sopivasti lepoa, leikkiä, läheisyyttä ja perustarpeiden tyydyttymistä (= ruoka, juoma, oma petipaikka) ja uusien asioiden oppimista, kaikkea kunkin kehitysvaiheen mukaan. Pentu pitäisi osata turvallisesti tutustuttaa kaikkiin sen tulevaan elämään kuuluviin asioihin siten, että omistaja huolehtii sen turvallisuudesta ja ohjaamisesta. Tähän kuuluu myös käyttäytymisen rajojen asettaminen.

Varaa aika käytösneuvontaan

MUISTA​​: Omistajan pitää koiralle toimintaohjeita antaessaan pysyä johdonmukaisena, päättäväisen tyynenä ja rauhallisena, jotta koirassa voi syntyä luottamus omistajaa kohtaan ja se voi noudattaa empimättä ohjeita. Suuttuminen tai hermostuminen aiheuttaa koirassa epävarmuutta, hidastaa tai estää uuden oppimista ja pahimmassa tapauksessa tuottaa siinä pelkoa omistajaa kohtaan.

Epäjohdonmukaiset ja vaihtelevat säännöt murentavat koiran luottamusta omistajaansa ja itseensä ja voivat tuottaa ennakoimatonta impulsiivista käytöstä, kuten pelkoreaktioita tai hyökkäilyä erityisesti äkkitilanteissa.

Oikein kasvatettu ja opetettu koira tuottaa kanssaihmisissä usein spontaanin kommentin: ”Onpa fiksu/viisas/tottelevainen koira!” Silloin voit tietää onnistuneesi koirasi peruskoulutuksessa!