Kai Pelkonen

Klinikan johtaja, eläintieteen tohtori, dosentti & aktiivinen koiraharrastaja vuodesta 1972 alkaen

Pitkäaikainen ja perusteellinen koirakokemus

Puhelimessa tai lähineuvontana selvitämme kanssasi koirasi ongelmia tuottavan käytöksen todennäköiset taustasyyt. Neuvon käytännönläheisesti ja ymmärrettävästi, miten koirasi tunnetilat ja käytös voidaan muuttaa toivomaasi parempaan suuntaan. 
 
Neuvoni perustuvat yli puolen vuosisadan omakohtaiseen kokemukseen sekä lukuisista omista koiristani että tässä vaiheessa myös jo tuhansien ongelmakoirien neuvonnassa saatuihin tuloksiin. Neuvoni perustuvat positiivisiin menetelmiin, eikä niihin kuulu koiran pelottelu tai väkivaltainen kohtelu. 

Taustani eläinten parissa ja koulutukseni

Teoriataustani on eläinfysiologin koulutus, filosofian tohtorin oppiarvo ja yliopistollinen dosentin pätevyys.  Olen siinä yhteydessä myös kouluttanut maahamme ensimmäiset ammattititutkinnon suorittaneet eläintenhoitajat.

Yliopistourani jälkeen toimin Maa- ja metsätalousministeriön eläintenterveyden ja hyvinvoinnin eläinlääkintöylitarkastajana  useita vuosia, johon kuului myös asiantuntijajäsenyys Euroopan Neuvoston, EU:n ja Suomen eläinsuojelulainsäädösten uudistustehtävissä ja kotimaisen lainsäädännön valmistelussa.

Nämä tehtävät ja pitkä omakohtainen koiraharrastus ovat luoneet vankan perustan sille, että haluan tiedoillani ja kokemuksellani auttaa koiranomistajia saamaan koiristaan täyden ilon ja pitkän onnellisen yhteiselämän.  

Mitäs tänään opeteltaisiin?

Monissa kodeissa kotiväki on  pitkittyneen koronatilanteen vuoksi ollut paljon kotona koiran seurana.  Tilanteen nyt vähitellen muuttuessa, kun kotiväki onkin taas enemmän poissa, koiralle voi tulla eroahdistusoireita. Jos näin on  käymässä tai tai on jo käynyt, ota yhteyttä, niin neuvon miten voit jo ennalta opettaa koirallesi rauhallista yksinoloa tai korjata syntyneen ongelman.

Keväällä syntyneet pennut alkavat nyt tulla ”murrosikään”,  jos eivät jo ole. Tämä voi tuottaa yllätyksellisiä käytösmuutoksia, kun nuori koira yrittää hakea toimintansa rajoja.  Pentukoiran elämän ensimmäisen elinvuoden aikana saamat kokemukset ja opetus rakentavat perustan, joka vaikuttaa sen käytökseen loppuelämän ajan.

Tärkeää on, että alusta saakka osaat ohjata ja opettaa pentuasi oikein myös murriosiän läpi. Erityisen mielelläni neuvon  juuri pentukoiran omistajia, koska sillä tavoin voidaan ennalta ehkäistä ja vähentää myöhemmin mahdollisesti muuten syntyviä ongelmia.

Käytösneuvonta

Taustaltani olen eläinfysiologi, filosofian tohtori (soveltava eläintiede) ja dosentti. Olen koko työurani ajan toiminut tehtävissä, jotka liittyvät kiinteästi eläinten terveyteen ja hyvinvointiin: sekä yliopistotasolla että maa- ja metsätalousministeriössä eläinlääkintöylitarkastajana ja erityisasiantuntijana. Euroopan Neuvostossa ja Komissiossa toimin Suomen edustajana valmistelemassa EU:n eläinsuojelulainsäädäntöä.

Koirat ovat siviilielämässä olleet koko aikuisikäni kiinnostukseni keskiössä; toimin Kennellitossa mm. luonne- ja käyttäytymistyöryhmän puheenjohtajana ja jalostustieteellisen toimikunnan jäsenenä.

Aktiivinen koiraharrastus on pitänyt minut liikkeellä eränkäynnissä, vinttikoiraurheilussa ja arkiliikunnassa. Olen omien koirieni lisäksi osallistunut myös monien erirotuisten koirien ja ohjaajien kouluttamiseen ja koiraharrastukseen. Käytösneuvontaklinikkaani olen johtanut jo yli 20 vuotta.

Neuvoni perustuvat eläinten hyvinvointiin liittyvään laajaan teoreettiseen ja tieteelliseen tietopohjaan. Sitä tukee vankka käytännön koiraosaaminen. Tutkimustiedosta ja omasta kokemuksesta oppimiani asioita olen käyttänyt ja käytän edelleen muiden koiranomistajien opettamiseen.

Yliopisto-opettajana olen ohjannut myös useita koiran käyttäytymiseen liittyviä yliopistollisia opinnäytetöitä. Olen vastannut myös maamme ensimmäisten eläintenhoitajien ammatillisen koulutuksen suunnittelusta, eläintenhoitajien opettamisesta ja eläintenhoitajan ammattitutkintojen laatimisesta ja arvioinneista ensimmäiset 10 vuotta.

Käytösongelmaneuvontaa vuodesta 1997

Ammattimaisesti olen antanut koirien (ja myös kissojen) omistajille vuodesta 1997 alkaen käytösongelmaneuvontaa, aluksi Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan Käytösneuvontaklinikan johtajana ja sittemmin omalla vastaanotollani Helsingissä.

Tavoitteeni on selvittää ja korjata omistajien ja koirien välille syntyneet ongelmat ja aikaansaada koiran ja sen perheen sellainen onnellinen yhteiselämä, jossa kummatkin osapuolet viihtyvät ja ovat onnellisia.

Laaja omakohtainen kokemus koirista

Perhepiirissäni olen saanut toimia kiinteästi monien erityyppisten koirarotujen kanssa: karkeakarvainen saksanseisoja, irlanninsetteri, weimarinseisoja, suomenajokoira, dreeveri, englanninvinttikoira, afgaaninvinttikoira, jackrusselinterrieri, saksanmetsästysterrieri, hollanninpaimenkoira ja eurasier. Olen toiminut opettajana myös metsästyskoirien ja vinttikoirien tottelevaisuus- ja kilpailukoulutuksessa ja luonnetestituomareiden koulutuksessa.​

Tällä hetkellä perheessäni ei ole koiraa, koska karkeakarvainen saksanseisojauroksemme siirtyi äskettäin 11-vuotiaana autuaammille metsästysmaille.